Clubul Montan Apuseni

sigla clubul montan apuseni 2021

Activitați

Clubului Montan Apuseni

Activitățile Clubului Montan Apuseni

 

Asociația Clubul Montan Apuseni este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit OG nr. 26/2000, cu modificarile aduse prin Legea nr. 246/2005.

Clubul Montan Apuseni este o asociație non-guvernamentală, nonprofit, independentă.

Scopul asociației este de a atrage şi angrena cetăţenii în practicarea sportului specific, turismului montan, în activităţi turistice, în acţiuni de păstrare şi conservare a patrimoniului naţional ecologic.

Iată și cîtev precizări legate de activitățile noastre:

-nu suntem agenție de turism, nu oferim “pachete turistice” în accepțiunea legală a termenului.

-noi oferim, contra unei donații, prezentări- workshopuri privind biodiversitatea din Siturile Natura 2000 sau din rezervațiile naturale situate în Munții Apuseni sau în Transilvania. Activitățile noastre se desfășoară pe teren, în natură.

-toate fondurile colectate pentru aceste activități se regăsesc în evidențele contabile ale asociației, conform legislației române în vigoare.

-sumele primite sub formă de donații sau sponsorizări au ca scop întreținerea Bazei de Supraveghere Ecologice Cheia, din Cheile Rîmețului și crearea unui inventar de echipament de munte- corturi, rucsaci etc.

De asemenea, desfășurăm drumeții la munte, în natură, cu membrii asociației precum și cu susținătorii.

-asociația are un singur angajat, pe Dan Moisa, în calitate de manager al asociației, celelalte persoane participînd la activități sub formă de voluntariat.
-Dan Moisa este licențiat în Știința Mediului și cu diplomă de Master în Gestiunea și protecția mediului la UBB Cluj, a fost 5 ani custode a 3 rezervații naturale din Munții Apuseni, are calificare de custode de rezervație naturală și calificare de ghid de turism-agent din anul 2006.
Experiența acumulată în cei 30 de ani de parcurs trasee în natură și calificările obținute au dus la aceste excursii deosebite față de alții, în care dorim să împărtășim oamenilor din frumusețile naturii.

Te invităm să vii cu noi în excursii pentru a cunoște natura neatinsă și a lega noi prietenii!

 

Proiecte derulate de către Clubul Montan Apuseni

În anul 2000 am început derularea unor proiecte de protecţia mediului, în domeniul ecologizării, educaţiei ecologice pentru locuitori şi copii, protecţia rezervaţiilor naturale, promovarea turismului ecologic.

1. Ecologizarea Cheilor Rîmețului, jud. Alba
Perioada de desfăşurare: noiembrie 2000- iulie 2001.
Scopul proiectului: reducerea impactului antropic asupra Cheilor Rîmeţului
Obiective proiectului:

– identificarea zonelor poluate

– igienizarea ariei protejate

– educaţie ecologică în rândul localnicilor

– amenajarea Bazei de Supraveghere Ecologică Cheia

-amenajarea de panouri de informare în Cheile Rîmeţului

Coordonator proiect: Nedelcu Marius
Asistent coordonator proiect: Moisa Sorin Daniel

Materiale editate:

– broşura “Turism şi ecologie în Cheile Rîmeţului”
-pliantul “Turism şi ecologie în Cheile Rîmeţului”
Bugetul proiectului a fost de 106.202.764 lei, din care 22.268.000 lei contribuţie proprie şi 83.934.764 lei finanţare de la Fundaţia de Parteneriat pentru Mediu Miercurea-Ciuc.

Proiectul a avut ca arie de desfăşurare partea centrală a Munţilor Trascău şi a fost derulat în parteneriat cu primăria Rîmeţ şi cu asociaţia de Tursim Montan Kogaion Orăştie.

2. Refacerea infrastructurii ecoturistice a zonelor portejate din zona Rîmeț

Perioada de desfăşurare: noiembrie 2001- iulie 2002.
Scopul proiectului: amenajarea infrastructurii ariilor protejate din zona Rîmeţ în vederea preluării în custodie.
Obiective proiectului:

– inventarierea obiectivelor ecoturistice

– refacerea amenajărilor turistice

– educaţie ecologică în rândul turiştilor şi localnicilor

– igienizarea rezervaţiilor naturale

Coordonator proiect: Moisa Sorin Daniel

Asistent coordonator proiect: Nedelcu Marius

Materiale editate:

– pliantul “Rezervaţii naturale în imprejurimile Cheilor Rîmeţului”

– broşura “Rezervaţii naturale în imprejurimile Cheilor Rîmeţului”, ed. I
Bugetul proiectului a fost de 216.080.000 lei vechi, din care 46.280.000 lei vechi contribuţie proprie şi 169.080.000 lei vechi finanţare de la Fundaţia pentru Parteneriat Miercurea-Ciuc.

Proiectul a avut ca arie de desfăşurare partea centrală a Munţilor Trascău şi a fost derulat în parteneriat cu primăriile Rîmeţ, Ponor şi Întregalde.

3. Rîmeţ 2003- Protecţie şi Educaţie

Perioada de desfăşurare: ianuarie 2003- septembrie 2003
Scopul proiectului: reducerea impactului produs de turismul neorganizat din rezervaţiile naturale din împrejurimile Cheilor Rîmeţului asupra speciilor de plante ocrotite.
Obiective proiectului:

– marcarea limitelor rezervaţiilor naturale

– amenajarea a 2 puncte de informare turistică

– întreţinrea amenajărilor turistice din zonă, patrulare în rezervaţii

– informarea unui nuimăr de 1500 de turişti asupra necesităţii protejării speciilor de plante ocrotite, prin tipărirea şi distribuirea a 500 pliante, 1000 broşuri şi 50 afişe

Coordonator proiect: Moisa Sorin Daniel

Asistent coordonator proiect: Budeancă Cosmin

Materiale editate:

– broşura “Rezervaţii naturale în imprejurimile Cheilor Rîmeţului”, ed. II
Bugetul proiectului a fost de 256.582.000 lei vechi, din care 56.707.000 lei vechi contribuţie proprie şi 199.875.000 lei vechi finanţare de la Fundaţia pentru Parteneriat Miercurea-Ciuc.

Proiectul a avut ca arie de desfăşurare partea centrală a Munţilor Trascău şi a fost derulat în parteneriat cu primăriile Rîmeţ, Ponor şi Întregalde.

4. Trascău 2005- Omul şi Natura

Perioada de desfăşurare: ianuarie 2005- decembrie 2005
Scopul proiectului: dezvoltarea durabilă a zonei Rîmeţ prin constituirea unui “Grup de Dezvoltare Comunitară” si prin luarea în custodie a 6 rezervaţii naturale din Masivul Trascău de către Clubul Montan Apuseni.
Obiective proiectului:

– conservarea resurselor naturale ale zonei Rîmeţ prin constituirea “Grupului de Dezvoltare Comunitară” (GDC) şi redactarea unui Plan de dezvoltare

– amenajarea unui Centru de Informare Comunitară în Brădeşti

– preluarea în custodie a 3 rezervaţii naturale şi întocmirea planurilor de management

– protecţia rezervaţiilor naturale prin informarea unui număr de 1500 persoane asupra necesităţii protejării speciilor de plante ocrotite, prin organizarea a 3 tabere şi prin tipărirea şi distribuirea a 500 pliante, 1000 broşuri, 50 afişe

Coordonator proiect: Moisa Sorin Daniel

Asistent coordonator proiect: Feneş Mirela

Materiale editate:

-CD multimedia “Trascău 2005- Omul şi Natura”

– broşura “Comunităţi umane şi protecţia naturii în centrul Munţilor Trascău”, cu imagini 3D realizate de către Doru Selişcan (Cluj-Napoca).

Activităţile proiectului au fost prezentate în cadrul unui simpozion desfăşurat la Facultatea de Ştiinţa Mediului a Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca în luna octombrie 2005, în prezenţa a peste 100 persoane, cadre universitare şi studenţi.

Bugetul proiectului a fost de 26.085 lei, din care 13.560 lei contribuţie proprie şi 12.525 lei finanţare de la Fundaţia pentru Parteneriat Miercurea-Ciuc.

Proiectul a avut ca arie de desfăşurare partea centrală a Munţilor Trascău şi a fost derulat în parteneriat cu primăriile Rîmeţ, Ponor şi Întregalde şi cu Fundaţia Potaissa Turda.

5.Protecţia biodiversităţii din Piatra Cetii prin implicarea counităţii locale

Perioada de desfăşurare: august 2005- 2006
Scopul proiectului:

-conştientizarea necesităţii protecţiei rezervaţiilor naturale din comuna Întregalde prin programe realizate în parteneriat cu comunitatea locală

Obiective proiectului:

-creşterea nivelui de informare al localnicilor prin crearea Centrului Info Întregalde şi prin mese rotunde la primărie

-creşterea nivelului de cunoştinţe despre mediu al tinerilor prin activităţi interactive în natură şi la Centrul Info Întregalde

-realizarea Planurilor de Management ale rezervaţiilor din custodie

Coordonator proiect: Bădărău Sabin Alexandru

Asistent coordonator proiect: Moisa Sorin Daniel

Materiale editate:

-pliant Rezervaţia naturală Piatra Cetii din Comuna Întregalde

Activităţile proiectului au fost prezentate în cadrul unui simpozion desfăşurat la Facultatea de Ştiinţa Mediului a Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca luna octombrie 2005, în prezenţa a peste 100 persoane, cadre universitare şi studenţi.

Activităţile proiectului au fost prezentate în cadrul unei seri de conferinţe desfăşurate la Facultatea de Ştiinţa Mediului a Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca în luna aprilie 2006, în prezenţa a peste 100 persoane, cadre universitare şi studenţi.

Bugetul proiectului a fost de 9.182 euro, din care 4.332 euro contribuţie proprie şi 4.850 euro finanţat de Ambasada Olandei în România.
Proiectul a avut ca arie de desfăşurare partea centrală a Munţilor Trascău şi a fost derulat în parteneriat cu primăria Întregalde.

6. Ecodidactica

Perioada de desfăşurare: octombrie 2005- martie 2007

Scopul proiectului: Dezvoltarea şi implementarea de metode pentru educaţie şi creşterea conştientizării asupra protecţiei naturii prin porganizarea de tabere şi excursii pentru grupuri de elevi şi studenţi (din judeţele Alba, Cluj şi Sibiu), având ca sală de clasă ariile naturale protejate din regiunea Rîmeţ şi implicarea comunităţilor locale.

Obiective proiectului:

– dezvoltarea structurii şi capacităţii organizaţionale, prin implicarea şcolilor şi universităţilor, cu scopul de a oferi experienţe bazate pe natură pentru educaţia ecologică.

– conştientizarea şi informarea asupra ariilor protejate şi educaţie pentru comunităţile locale.

– dezvoltarea de materiale pentru educaţia în natură.

– organizarea de excursii şi tabere educaţionale pentru grupuri de elevi şi studenţi în regiunea Rîmeţ.

– dezvoltarea unei infrastructuri eco-didactice în ariile protejate prin poteci tematice.

Coordonator proiect: Popa Horaţiu

Asistent coordonator proiect: Moisa Sorin Daniel

Materiale editate:

– 6 broşuri tematice pentru taberele cu copii: Primii paşi în lumea habitatelor, plantelor, mamiferelor, păsărilor, insectelor, amfibienilor şi reptilelor.

Bugetul proiectului a fost de 41.093 euro , din care 11.894 euro contribuţie proprie şi 29.199 euro finanţare de la Manfred Hermsen Stiftung din Bremen, Germania.

Proiectul a avut ca arie de desfăşurare partea centrală a Munţilor Trascău şi a fost derulat în parteneriat cu primăriile Rîmeţ, Ponor şi Întregalde şi cu Fundaţia Potaissa Turda.

7. Drumul Calcarului

Perioada de desfăşurare: aprilie 2006- martie 2007
Scopul proiectului: dezvoltarea durabilă a comunităţilor din centrul Munţilor Trascău prin crearea unei reţele de “Drumuri Verzi- Greenways” intitulată “Drumul Calcarului”

Obiective proiectului:

– identificarea obiectivelor naturale şi antropice ale “Drumului Calcarului”

– realizarea pe teren a “Drumului Calcarului” şi popularizarea lui

– campanie de informare a localnicilor asupra oportunităţilor oferite de conceptul “Drumuri Verzi”

Coordonator proiect: Moisa Sorin Daniel

Asistent coordonator proiect: Feneş Mirela

Materiale editate:

– CD multimedia “Drumul Calcarului”

– pliantul Drumul Calcarului, realizat în limba română şi limba engleză.

Bugetul proiectului a fost de 23.062 lei, din care 7.062 lei contribuţie proprie şi 16.000 lei finanţare de la Fundaţia de Parteneriat Miercurea-Ciuc şi Toyota.

Proiectul a avut ca arie de desfăşurare partea centrală a Munţilor Trascău şi a fost derulat în parteneriat cu primăriile Rîmeţ, Ponor, Întregalde, Galda de Jos şi Teiuş.

8. Eco Trascău 2006

Perioada de desfăşurare: mai 2006- aprilie 2007
Scopul proiectului: dezvoltarea durabilă a comunităţilor din centrul Masivului Trascău prin dezvoltarea şi ofertarea a 3 pachete ecoturistice în colaborare cu Agenţia de Turism Green Mountain Holiday – Cluj Napoca

Obiective proiectului:

– obţinerea de resurse financiare pentru susţinerea implementării managementului rezervaţiilor naturale din custodia Clubului prin crearea şi oferirea a trei pachete turistice.

– implicarea comunităţii locale în ecoturism ca alternativă la depopularea zonei.

– sprijinirea activităţilor ecoturistice din Masivul Trascău prin deschiderea Centrului de Informare Întregalde.

Coordonator proiect: Moisa Sorin Daniel

Asistent coordonator proiect: Feneş Mirela

Materiale editate:

– pliantul „Întoarcerea la natură- Ecoturism în Munţii Trascău, Transilvania” editat în limbile: engleză, franceză, germană şi maghiară

Bugetul proiectului a fost de 22.679 lei, din care 4.679 lei contribuţie proprie şi 18.000 lei finanţare de la Fundaţia de Parteneriat Miercurea-Ciuc şi Asociaţia de Ecoturism din România.

Proiectul a avut ca arie de desfăşurare partea centrală a Munţilor Trascău şi a fost derulat în parteneriat cu primăriile Rîmeţ, Ponor şi Întregalde în colaborare cu Agenţia de Turism Green Mountain Holiday – Cluj Napoca.

9. Drumuri Verzi în Apuseni

Perioada de desfăşurare: mai 2007- noiembrie 2007
Scopul proiectului: dezvoltarea Drumurilor Verzi de tip „Greenways” din Munţii Apuseni prin unirea Drumului Calcarului şi a Drumului Aurului şi prin continua lor promovare.

Obiective proiectului:

– extinderea traseelor actuale spre nord şi vest.

– promovarea noilor trasee şi lansarea lor în cadrul festivalului FânFest

– popularizarea drumurilor verzi prin informarea localnicilor şi prin realizarea a 3 pachete turistice.

Coordonator proiect: Moisa Sorin Daniel

Asistent coordonator proiect: Olaru Sorana

Materiale editate:

– harta turistică “Drumuri Verzi în Apuseni”

Bugetul proiectului a fost de 6.987 lei, din care 2.251 lei contribuţie proprie şi 4.436 lei finanţare de la Fundaţia pentru Parteneriat Miercurea-Ciuc şi Toyota.

Proiectul a avut ca arie de desfăşurare partea centrală a Munţilor Trascău şi a fost derulat în parteneriat cu primăriile Rîmeţ, Ponor, Întregalde şi Asociaţia Alburnus Maior din Roşia Montană.

10. Managementul biodiversităţii din Rezervaţia naturală Piatra Cetii

Perioada de desfăşurare: aprilie 2007- aprilie 2008
Scopul proiectului: realizarea şi implementarea planurilor de management ale rezervaţiilor din custodie prin studii ştiinţifice şi prin implicarea comunităţii locale pentru un mamagement durabil al biodiversităţii.

Obiective proiectului:

-studiul biodiversităţii din rezervaţii prin realizarea de relevee şi centralizarea datelor obţinute

-activităţi de management ale rezervaţiilor în parteneriat cu comunitatea locală
Coordonator proiect: Moisa Sorin Daniel

Asistent coordonator proiect: Feneş Mirela

Materiale editate:

-broşura Rezervaţii naturale din Munţii Trascău: Piatra Cetii, Cheile Tecşeştilor şi Poienile cu narcise de la Tecşeşti.

Bugetul proiectului a fost de 28.865 lei, din care 10.575 lei contribuţie proprie şi 18.920 lei finanţare de la Fundaţia de Parteneriat Miercurea-Ciuc.

Proiectul a avut ca arie de desfăşurare partea centrală a Munţilor Trascău şi a fost derulat în parteneriat cu primăria Întregalde.

11. Cheia Eco base Sustainable Development

Perioada de desfăşurare: mai 2007- noiembrie 2007
Scopul proiectului: oferirea educaţiei de mediu pentru natură tinerilor din Munţii Trascău şi promovarea ecoturismului ca o strategie durabilă de dezvoltare a regiunii prin amenajări la baza Cheia.

Obiective proiectului:

– amenajarea Bazei Cheia ca un centru funcţional pentru educaţie de mediu şi ecoturism

– refacerea unei case tradiţionale din zona Rîmeţ

Coordonator proiect: Moisa Sorin Daniel

Bugetul proiectului a fost de 13.691 lei, din care 2.310 contribuţie proprie şi 11.381 lei finanţare de la Peace Corps.

12. Pe Drumurile Romane în Ţara Moţilor, ediţia I

Perioada de desfăşurare: mai 2009- septembrie 2009

Scopul proiectului: recunoaşterea valorii istorice a drumurilor romane din Ţara Moţilor în scopul valorificării turistice a acestora

Obiective proiectului:

– identificarea şi inventarierea obiectivelor drumurilor romane de pe Valea Arieşului

-organizarea unei Şcoli de Vară pentru recunoaştrea obiectivelor şi introducerea lor în circuitul drumurilor romane recunoscute la nivel european
Coordonator proiect: Bianu Ştefana (RPER)

Asistent director ştiinţific: Pătraşcu Cristina- Clubul Montan Apuseni

Proiectul a fost derulat de către RPER România- Recontre du Patrimoine Europe – Roumanie, noi fiind parteneri. Membrii clubului au participat la activităţile de prospecţie organizate în luna mai iar un membru al asociaţiei a avut rolul de asistent director ştiinţific. Bugetul proiectului a fost de 8.400 euro.

13. Pe drumurile Romane în Ţara Moţilor, ediţia a II-a

Perioada de desfăşurare: august 2010- septembrie 2010
Scopul proiectului: recunoaşterea valorii istorice a drumurilor romane din Ţara Moţilor în scopul valorificării turistice a acestora

Obiective proiectului:

– identificarea şi inventarierea obiectivelor drumurilor romane de pe traseul Alba Iulia-Zlatna- Roşia Montană

-organizarea unei Şcoli de Vară pentru recunoaştrea obiectivelor şi introducerea lor în circuitul drumurilor romane recunoscute la nivel european

Coordonator proiect: Bianu Ştefana (RPER)

Director logistică: Moisa Sorin Daniel- Clubul Montan Apuseni

Asistent director ştiinţific: Pătraşcu Cristina- Clubul Montan Apuseni

PR: Gorban Iulia- Clubul Montan Apuseni

Proiectul a fost derulat de către RPER România- Recontre du Patrimoine Europe – Roumanie, noi fiind parteneri. Membrii clubului au participat la activităţile de prospecţie organizate în luna iunie. În cadrul proiectului membrii clubului au deţinut următoarele funcţii: director logistică, PR şi asistent director ştiinţific.

Bugetul proiectului a fost de 9.500 euro.

14. Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă

Programul a fost finanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, derulat de către Facultatea de Ştiinţa Mediului a UBB Cluj-Napoca.

În cadrul proiectului un membru al clubului a avut rolul de tutore în cadrul activităţilor desfăşurate într-o tabără de o săptămână derulată în Parcul Naţional Retezat.

Tutore: Moisa Sorin Daniel

15. Restaurare şcoala veche şi inventarierea patrimoniului rural Bucium

Perioada de desfăşurare: 17-27 iulie 2011

Scopul proiectului: Lucrări de restaurare a Şcolii vechi din Bucium, Alba şi inventarierea patrimoniului rural din comună.

Coordonator proiect: Bianu Ştefana (RPER)

Director logistică: Moisa Sorin Daniel- Clubul Montan Apuseni

Proiectul a fost derulat de către RPER România- Recontre du Patrimoine Europe – Roumanie, noi fiind parteneri. Membrii clubului au participat la activităţile de prospecţie organizate în luna decembrie 2010.

Bugetul proiectului a fost de 18.000 euro.

16. Eco Şcoala- Abordarea educaţieie pentru mediu în gimnaziu prin dezvoltarea unor metode, strategii şi instrumente noi

Scopul proiectului: îmbunatăţirea educaţiei şi formării elevilor prin elaborarea şi aplicarea unor noi strategii şi instrumente aferente educaţiei pentru mediu.

Proiectul este derulat de către Şcoala Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca în parteneriat cu alte 4 şcoli din Cluj-Napoca, cu Clubul Montan Apuseni şi Facultatea de Ştiinţa Mediului a UBB Cluj-Napoca.

Echipa Clubului este formată din 4 experţi care vor oferi asistenţă pentru derularea de vizite de studiu în rezervaţii naturale, în zone montane şi în situri poluate.

Preoiectul se va desfăşura pe perioada de 22 luni şi este în faza de semnare a contractului.

Responsabil din partea Clubului Montan Apuseni: Moisa Sorin Daniel

Programul este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

17. Inventarierea patrimoniului rural Bucium- ediția a doua

Perioada de desfăşurare: iulie 2012

Scopul proiectului: inventarierea patrimoniului rural din comuna Bucium, județul Alba.

Coordonator proiect: Bianu Ştefana (RPER)

Director logistică: Moisa Sorin Daniel- Clubul Montan Apuseni

Proiectul a fost derulat de către RPER România- Recontre du Patrimoine Europe – Roumanie, Clubul Montan Apuseni fiind partener.

18. Inventarierea patrimoniului rural Bucium- ediția a treia

Perioada de desfăşurare: iulie 2013

Scopul proiectului: inventarierea patrimoniului rural din comuna Bucium, județul Alba.

Coordonator proiect: Bianu Ştefana (RPER)

Director logistică: Moisa Sorin Daniel- Clubul Montan Apuseni

Proiectul a fost derulat de către RPER România- Recontre du Patrimoine Europe – Roumanie, Clubul Montan Apuseni fiind partener.

Alte activităţi:

– excursii tematice în rezervaţiile naturale din Munţii Apuseni desfăşurate în parteneriat cu şcolile Iuliu Haţieganu şi Bob din Cluj-Napoca şi cu Asociaţia de Turism pentru Tineret Adeona Cluj-Napoca în perioada 2005-2010 la care au participat peste 50 elevi.

– prezentări foto-video ale activităţilor desfăşurate la şcolile Iuliu Haţieganu şi Bob din Cluj-Napoca precum şi în taberele organizate de către Asociaţia Adeona.

– membru în juriul Olimpiadei Judeţene de Proiecte de Mediu în ediţiile 2008 şi 2009

Verified by MonsterInsights