Clubul Montan Apuseni

sigla clubul montan apuseni 2021

Rezervatia naturala Cheile Rametului (Rimetului)

Cheile Rametului reprezintă cel mai mare obiectiv natural al părţii centrale a Trascăului. Datorită elementelor pe care le găzduieşte, Cheile Râmeţului au fost declarate rezervaţie naturală complexă. Accesul se face pe drumul judeţean asfaltat care pleacă din Teiuş, cale de 18 km până la Mănăstirea Râmeţ. Apoi, de aici vom continua pe drumul pietruit încă 4 km.

Habitate Piatra Cetii

According to Donita, N., Popescu, A., Pauca-Comanescu, M. (2005) The Habitats from Romania, Editura Tehnica Silvica Bucuresti in Piatra Cetii Natural reservation there are the following types of habitats:

Habitate Poienile cu narcise de la Tecsesti

Grasslands 1. South-Eastern Carpathian Grasslands with Agrostis capillaries and Festuca rubra Emerald –37.2 Eutrophic humide grasslands Eunis – E1.721 Nemoral Agrostis-Festuca grasslands   Romania – R3803 Natura 2000 – 6510 Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, sanguisorba officinalis) Palearctic 1999 – 38.2323 Eastern Carpathian yellow catgrass meadows

Habitate Cheile Tecsestilor

Grasslands

1. South-Eastern Carpathian Grasslands with Helictotrichon decorum

Regional endemic habitat of a high conservative value. The most widespread rocky open habitat from Piatra Cetii and Cheile Tecsestilor

 

Romania – R3402

Rezervatia naturala Cheile Tecsestilor

Categoria si importanţa rezervaţiei: complexă, peisagistică cu relief specific format pe calcare, dar în mare măsură acoperit de vegetaţie. Este situată în imediata apropiere şi la nord de Piatra Cetii. De aceea flora şi vegetaţia de aici seamănă mult cu cea din prima rezervaţie, dar din cauza perimetrului mai restrâns şi a geomorfologiei mai simple multe specii şi asociaţii vegetale lipsesc. 

Narcise Piatra Cetii

Rezervatia naturala Piatra Cetii

Categoria si importanţa rezervaţiei: peisagistică (complexă), constituită dintr-un relief pitoresc, în cea mai mare parte reprezentat de creste, abrupturi, tancuri si stâncării (partea sudică), partial de versanti repezi acoperiţi cu vegetaţie forestieră.

Se remarcă printr-o mare diversitate floristică, adăpostind o serie de endemisme şi plante aflate pe lista roşie a plantelor superioare din România ca specii care necesită ocrotire.

Verified by MonsterInsights